Główne kierunki naszej działalności to:

  • Kapitalne i średnie remonty transformatorow olejowych oraz transformatrow suchych o mocy do 1600 kVA.
  • Przezwajanie transformatorow specjalistycznuych o mocy do 1600 kVA
  • Przerabianie transformatorow według parametrow wskazanych przez Zleceniodawców
  • Wymiana transformatorow na inne o parametrach wskazanych przez Zleceniodawców

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość oferowanych usług Na wykonane prace udzielamy pełnej-12 miesięcznej gwarancji. Pracownicy ZRT posiadają odpowiednie uprawnienia wydane przez Zakład Energetyczny pod patronatem SEP Termin wykonania remontu kapitalnego wynosi 4-6 tygodni a remontu średniego 2 tygodnie