O ZRT Świecie

Załoga ZRT już od kilkudziesięciu lat wykonuje remonty transformatorów olejowych do 1600 kVA, a głównym odbiorcą naszych usług jest energetyka zawodowa. W ostatnich dwóch latach wykonaliśmy ponad osiemset remontów kapitalnych. Remonty te polegają na przezwojeniu całego transformatora _ do naprawy uszkodzonej fazy (lub faz) używamy nowego drutu nawojowego. Uzwojenia są impregnowane a część robocza transformatora jest poddawana obróbce cieplnej w temperaturze 110°C przez 72 godziny.

Stosowana technologia i nowoczesne urządzenia oraz kompetentny personel gwarantują niezawodność remontowanych transformatorów. Dodatkowo każde urządzenie jest kontrolowane w stacji prób oraz w laboratorium olejowym, a najlepszym świadectwem jakości jest bezawaryjna praktyka eksploatacyjna. W zakresie remontu kapitalnego istnieje możliwość zainstalowania 7-zakresowego przełącznika zaczepów. Starsze jednostki, posiadające konserwator, modernizujemy zastępując go wbudowanym wskaźnikiem oleju i zaworem przeciwwybuchowym. Koszt remontu kapitalnego łącznie z wymianą oleju transformatorowego jest znacząco niższy od ceny nowego transformatora i średnio mieści się w 30% kosztu nowego urządzenia (koszt remontu jest zależny od mocy i wielkości uszkodzenia danej jednostki).

Istnieje możliwość odbioru uszkodzonych transformatorów naszym transportem, bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem zapewnienia wahadłowych dostaw.